Valjevo: Čičak ispraznio „Akumulatore“?

Da li je mogla biti sprečena propast nekada uspešnog proizvođača baterija u gradu na Kolubari, bivšeg dela “Krušika“. Najavljene tužbe protiv novog vlasnika privatizovanog dela holdinga

VALjEVO – Akcionari-penzioneri i dobavljači najavljuju da će tužiti Zorana Čička, vlasnika „Krušik–akumulatora“, jer tvrde da nije predao završni račun, te finansijski i izveštaj revizora za 2012. godinu. Zato je firma koja je pre privatizacije dobro poslovala, a iz koje je smišljeno izvučen novac, dovedena do bankrota. Račun preduzeća blokran je 700 dana, zbog 123 miliona dinara duga…

Akcionar „Krušik-akumulatora“ Vladimir Ladavec tvrdi da, posle kupovine fabrike za 57 miliona dinara, nije popisana imovina, što je novom vlasniku kasnije omogućilo da revalorizacijom polovne opreme uveća vrednost kapitala. Uz to, preduzeće je imalo 164 miliona dinara obrtnih sredstava, a potom su – kaže, računovodstvenim mahinacijama – pravljeni veštački prihodi i rashodi: kako je vlasniku odgovaralo.

– „Krušik-akumulatori“ nekada su bili moćna fabrika, iz koje je Zoran Čičak posle privatizacije uspeo da izvuče novac, a da niko nije stao na stranu radnika – kaže Ladavec. – Firma je uvek poslovala pozitivno, a vlasnik je prikazivao gubitke, prikrivajući dobit. Tako je, 2008, prikazano 45 miliona dinara gubitka, a te godine ostvarena je dobit od 236.000 evra. Zato akcionari ne mogu da dobiju dividende, pa smo rešili da tužimo vlasnika.

Ladavec smatra da je Narodna banka Srbije trebalo da obavesti Privredni sud i Agenciju za privatizaciju o stanju u „Krušik-akumulatorima“, pa da bude pokrenut stečaj. Procenjuje da je ukupan dug firme dostigao milijardu dinara…

– Nesavesni vlasnici upropastili su uspešnu, izvozno orijentisanu firmu – kaže mr Predrag Vuletić, inženjer u penziji. – Vlasnik se obavezao da će isplaćivati zarade, ali to nije ispunio, pa je veliki broj zaposlenih podneo tužbe. Nadležne inspekcije utvrdile su da nisu poštovane obaveze iz kupoprodajnog ugovora, ali to nije bilo dovoljno za poništenje privatizacije, jer iza vlasnika verovatno stoji neko moćan, pretpostavljam korumpirani deo bezbednosnih struktura.

PREDLOG REŠENjA– DRŽAVNIM organima poznati su uzroci propasti ove firme – kaže Vuletić. – Smatram da Vlada Srbije probleme „Krušik-akumulatora“ može da reši ako sva potraživanja pretvori u vlasništvo nad fabrikom. Tako dosadašnji vlasnici više neće moći da upropašćavaju ovu nekada uspešnu fabriku.

Vuletić ističe i da je vlasnička struktura firme od značaja za odbranu zemlje promenjena bez saglasnosti Ministarstva odbrane. Radnici, od oktobra 2012. nisu primili plate, niti su im uplaćivani doprinosi, a nemaju ni overene zdravstvene knjižice, ne mogu u penziju…

– Zoran Čičak je osnovao niz novih firmi, neke i kupio, ali je sa svima vlasnički povezan, pa su locirane na istoj adresi – nastavlja Vuletić. – Na čelu nekoliko njih je Snežana Aleksić, aktuelna direktorka „Krušik-akumulatora“, i većina je u blokadi. A kako se radilo, najbolje ilustruje ugovor o konsultantskim uslugama, vredan 25.000 evra, između „Krušik-akumulatora“ i jedne kiparske firme, a obe je predstavljao Čičak! Takođe, preko kiparske firme koju je on zastupao, iz Valjeva je izvezeno srebro vredno 400.000 dolara, a tim novcem dokapitalizovana je ćerka-firma „Krušik – baterije trejd“, kupovinom akcija „Takovo osiguranja“…  (Novosti)