Uvođenje vojne aktivne rezerve u narednih pet godina?

Kako bi se pojačao redovni sastav Vojske Srbije, posebno u kriznim situacijama, Ministarstvo odbrane planira da u narednih pet godina uvede aktivnu rezervu.

Uvođenje vojne aktivne rezerve u narednih pet godina?

Aktivni rezervisti moći će da budu svi sposobni vojni obveznici koji su odslužili vojsku pod oružjem. Uslov je da vojnici i podoficiri ne budu stariji od 40, a oficiri od 50 godina.

 

„Sa druge strane, isto lice prima novčanu naknadu za svaki mesec trajanja ugovora, novčanu naknadu za vreme osposobljavanja i obučavanja i platu za vreme angažovanja za realizaciju misija i zadataka, uz zdravstveno osiguranje i mirovanje radnog odnosa“, napominje potpukovnik Milković.

Tokom služenja u jedinicama naknada će biti kao i redovna primanja u Vojsci, a za vreme van garnizona biće umanjena.

Ministarstvo odbrane zaključivaće sa poslodavcima ugovore o poslovnoj saradnji, koji će garantovati povratak rezervista na radno mesto.

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović smatra da je rezervni sastav ključan jer je brojniji od mirnodopskog sastava.

„Mislim da je potrebno. Ukoliko imamo promene u sistemu obuke u Vojsci i uvedemo kombinovano služenje vojnog roka, imaćemo moćniji rezervni sastav, ne samo radi odbrambenih priprema već i radi angažovanja u vanrednim situacijama“, kaže Stojanović.

Praksa u svetu pokazuje da rezervni sastav čini dve trećine ratne vojske.

Vojni analitičar Aleksandar Radić ukazuje da je Aktivna rezerva pre svega razvijena u zapadnoevropskim visokorazvijenim zemljama i SAD.

„To su zemlje koje su se davno odrekle obaveze služenja vojnog roka i dosad su već prošle kroz ozbiljna iskušenja – kako onda nadomestiti potreban broj ljudi koji bi bio psihofizički i svojim opredeljenjem sposoban da služi dug svojoj otadžbini. Aktivna rezerva je bila jedna prirodna posledica suspenzije obaveznog služenja vojnog roka jer sada treba pronaći resurs ljudi koji će biti na raspolaganju vojsci ali koji neće koštati toliko koliko košta puni stalni radni odnos profesionalnih vojnika“, kaže Radić.

Rezervisti bi trebalo da pomognu redovnom sastavu u kriznim situacijama, a mogli bi i da učestvuju u mirovnim misijama.

Na sajtu Ministarstva postavljen je upitnik kako bi se sagledala motivacija kandidata za aktivnu rezervu i učešće u mirovnim misijama.  (Press)