RTV pretplata ponovo uz račun za struju?

Beograd – Upravni odbori Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine doneli su odluku da taksa za javne servise od 1. januara sledeće godine bude 500 dinara, što je u skladu sa Zakonom o javnim servisima koji propisuje da ne može biti veća od tog iznosa.

S druge strane, način naplate takse još nije određen, ali, kako saznaje Danas, postoji ideja u Vladi Srbije da to bude ponovo uz račun za električnu energiju, ali ovog puta ne kao odvojena uplatnica već bi bilo objedinjeno. O ovoj ideji, međutim, za sada ne postoji saglasnost.

Prema Zakonu o javnom informisanju, usvojenom u avgustu prošle godine, navodi se da odluku o utvrđivanju visine takse Upravni odbori RTS i RTV donose zajednički najkasnije do 30. juna 2015. godine i da ona ne može biti veća od 500 dinara. Zakon propisuje i da je obveznik plaćanja takse svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru. Javni medijski servis trebalo bi da vodi evidenciju obveznika plaćanja takse sa svim ličnim i drugim potrebnim podacima, kao i da utvrdi sadržinu i formu obrasca za uplatu taksu. Javni servis svakom obvezniku trebalo bi, prema zakonu, do kraja tekuće kalendarske godine da dostavlja 12 obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu.

Izvori koji učestvuju u pregovorima RTS i RTV sa nadležnim institucijama i ministarstvima kažu za Danas da su pojedine odredbe o naplati takse za javni servis neprimenjive i da će se zatražiti promena Zakona o javnim servisima najkasnije do septembra ove godine. Kako objašnjavaju, taksa za javni servis nije prepoznata u Zakonu o taksama, pa samim tim se ne zna ni kako bi se obračunavala kamata za neplatiše. Takođe, smatra se i da bi posebna uplatnica za plaćanje bila neefikasna, jer tako ne bi mogli građani da se obavežu zbog čega se razmišlja ponovo o objedinjavaju sa računom za struju.

Podsetimo, RTS i RTV su već drugu godinu na budžetu Srbije i to mogu biti, barem prema Zakonu, još samo do kraja ove godine. Pretplata je ukinuta 2014. zbog niskog stepena naplativosti.