Prekid interneta u Severnoj Koreji

  • Post category:UDARNE VESTI

Širom Severne Koreje danas su zabeležni problemi s internet mrežom. Problemi s vezom s internetom u Severnoj Koreji traju već 24 časa i stalno su se pogrošavli do tačke kada je „Severna Koreja totalno pukla“, rekao je direkor za analizu interneta u kompaniji Din risrč (Dyn Researć). (Danas)