Najskuplja akciza za struju

Beograd – Stručnjak za elektroenergetiku Željko Marković izračunao je, za Balkanmagazin, da će za kupce električne energije iz kategorije domaćinstava, računato sa prosečnom cenom od oko šest dinara po kilovatu (kWh), iznos akcize na struju biti oko 45 para za kWh.

Taj iznos u zemljama u okruženju kreće se u rasponu od 12 pa do 36 para, računato sa srednjim kursem od 120 dinara za jedan evro, objasnio je Marković.

Mnoge zemlje imaju akcizu na električnu energiju, rekao je Marković, dok akcizu na struju ne obračunavaju Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Velika Britanija, Kipar, Letonija i Slovačka.

Postoji još nepoznanica u pogledu obračuna akcize na električnu energiju u Srbiji, budući da Zakon kojim se propisuje akciza na električnu energiju još nije usvojen, objasnio je Marković.

Po usvajanju Zakona, dodao je on, bliže uslove, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju, kao i ostvarivanje oslobođenja, treba da propiše nadležni ministar. (Danas)