IMA SE, MOŽE SE Iz EPS naručili piće za pet miliona dinara