HAOS SA UPISOM NEKRETNINA Katastar ne priznaje notarske zapise?

Grđani Srbije su i dalje u nedoumici kome treba da se obrate kada hoće da prodaju nekretninu i naprave valjan ugovor, da li advokatima ili notarima.

Notari advokati zapis

Ilustracija | Foto: Profimedia

I jedni i drugi tvrde da su oni jedina prava adresa, međutim, do problema dolazi kada imovinu treba upisati u katastar.

Katastri su i posle promena Zakona o javnom beležništvu i srodnih zakona prihvatali notarske zapise i na osnovu njih upisivali promene u zemljišnjim knjigama a onda su – prestali.

Tako da dogodilo da građani koji su pravni promet obavili preko notara sada ne mogu da upišu kuće i njive na svoje ime. Zbog cele ove zbrke čelnici Republičkog geodetskog zavoda već su razgovarali sa predstavnicima advokature, a danas će razgovarati i sa notarima, nakon čega bi trebalo da izdaju uputstvo o postupanju svih službi katastra.

U međuvremenu, iz Republičkog geodetskog zavoda su tražili mišljenje i od Ministarstva pravde, i dobili su odgovor da je „javnobeležnički zapis javna isprava“ i da ostavljaju katastru da oceni da li zapis u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru.

Predsednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović za „Novosti“ kaže da su nadležne službe za katastar nepokretnosti vršile upis na osnovu javnobeležničkih zapisa, shodno raspisu koji je dao v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda.

On je ovaj raspis zatim povukao, po pritužbi advokata, a službe za katastar su obustavile dalje upise na osnovu zapisa. Nisu, međutim, donosile zaključke o odbijanju. Ovakvo postupanje zavoda stvara nam ozbiljan problem u radu, usporava pravni promet i dovodi u pitanje pouzdanost registra nepokretnosti, rekao je Đukanović.

On navodi i da zakon izričito propisuje da se upis u katastar vrši na osnovu privatne ili javne isprave, a da je notarski zapis javna isprava.

Sa druge strane advokati kažu da notari ne mogu da sačinjavaju kupoprodajne ugovore u formi zapisa.

– Dosadašnje postupanje bilo je neujednačeno, odnosno zavisilo je od jedne službe katastra do druge i da li su pravnici poštovali zakon ili ne. Naš stav je da svi beležnici koji sastavljaju ugovore o kupoprodaji u formi zapisa krše zakon i tome ćemo se usprotiviti svim pravnim sredstvima. To znači da ćemo podnositi i krivične prijave protiv notara ali i protiv službenika katastra koji krše zakon, rekla je predsednik AK Čačka Jasmina Milutinović.  (ALO)