Domaćinstva od danas mogu da biraju od koga kupuju struju

Beograd – Tržište električne energije u Srbiji od danas je potpuno otvoreno, što znači da i domaćinstva Domaćinstva imaju pravo da se strujom snabdevaju na slobodnom tržištu, ako procene da im je to isplativije, ali ne i obavezu, odnosno moći će i posle 1. januara da ostanu na javnom, odnosno garantovanom snabdevanju. Promena snabdevača biće besplatna, trajaće najviše 21 dan i ceo postupak sprovodiće novi snabdevač a ne kupac struje. Direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Aleksandar Obradović rekao je agenciji Beta da ne očekuje veliku konkurenciju za snabdevanje domaćinstava zbog niske cene struje u Srbiji. „Cena struje na javnom sanabdevanju u Srbiji je 30 odsto niža od cene u regionu. Zato ne očekujem veliki broj konkurenata koji će se truditi da pridobiju domaćinstva kao korisnike“, rekao je Obradović. On je rekao da je teško procene koliki udeo će EPS zadržati na tržištu jer će dosta toga zavistiti od aktivnosti konkurencije. „Za razliku od prve dve faze liberalizacije, gde su kompanije bile prinudjene da izadju na tržište i potpišu ugovore o snabdevanju pod komercijalnim uslovima, sada ni jedno domaćinstvo nema obavezu da izadje na tržište“, rekao je direktor EPS-a. On je rekao i da ne očekuje da cena bude jedini argument za pridobijanje kupaca. „Na otvorenom tržistu nije samo cena presudana faktor, ako konkurenti EPS-a naprave ponudu koju je zanimljiva za kupce, oni mogu da promene snabdevača čak i ako je cena kilovat sata viša“, rekao je Obradović i naveo primer Hrvatske gde se na tržište struje uključio Telekom. Domaćinstvo koje odluči da promeni snabdevača treba da reguliše dug prema EPS Snabdevanju i zatim se obrati novom snabdevaču, a on je dužan da završi administrativnu proceduru. Od 84 licencirana snabdevača po neregulisanim cenama, aktivna su 44 a samo tri snabdevaju krajnje kupce, pri ccemu EPS Snabdevanje pokriva 95 odsto. Tržište struje za privredu u Srbiji otvoreno je tokom 2013. i 2014. godine. U Srbiji se trećina ukupne potrošnje struje pokriva na slobodnom, a ostalo na regulisanom tržištu. Regulisanim, odnosno javnim snabdevanjem, bavi se samo EPS Snabdevanje po cenama koje odobrava Agencija za energetiku. Ukupna potrošnja struje krajnjih kupaca u Srbiji u 2014. bila je 28 milijardi kilovat sati, od čega je na slobodnom tržištu prodato 34 odsto a 66 odsto na regulisanom, pri čemu su 51 odsto preuzela domaćinstva a 15 odsto mali kupci. Prema novom Zakonu o energetici, pravo na javno snabdevanje uz domaćinstva moći će da ostvare i mali kupci, odnosno preduzeća sa do 50 zaposlenih i manje od 10 miliona evra prihoda godišnje i sa potrošnjom do 30.000 kilovat sati godišnje. Oni koji troše više od toga, od 1. jula 2015, moraće da nadju snabdevača. U EPS-u broj malih kupaca koji će tada imati obavezu izlaska na tržište procenjuju na nešto manje od 30.000 i oni troše osam odsto ukupne potrošnje u Srbiji ili 2,64 milijarde kilova sati. Pored tržišta struje otvoreno je i tržište gasa, tako da i domaćinstva i imaju pravo da biraju snabdevača, ali i da mogućnost da ostanu na javnom snabdevanju. Na tržištu gasa u Srbiji trenutno 33 preduzeća imaju status javnih snabdevača. –  (Danas)