Doktor naplaćivao svoja obećanja

Neurohirurgu Željku Kojadinoviću ponovo će se suditi pred Višim sudom u Novom Sadu 19. marta zbog primanja mita

ODLUKOM Apelacionog suda u Novom Sadu neurohirurgu Željku Kojadinoviću (49) ponovo će se suditi, zbog primanja mita. Ovaj novosadski stručnjak je pre dve godine bio osuđen na tri godine zatvora, a tom presudom mu je bilo zabranjeno da se godinu dana bavi lekarskim pozivom.

Prvostepena presuda Višeg suda je ukinuta, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.

– Iz sudskih spisa proizlazi opravdana sumnja da je okrivljeni od pacijenata tražio i primio novac na ime određenih medicinskih usluga, koje im je ponudio, ali je ostalo nerazjašnjeno da li su te usluge učinjene ili ne – navodi Apelacioni sud. – Nejasno je ostalo i da li te usluge spadaju u standardnu proceduru lečenja ili su bile vanstandardne, odnosno dodatne, koje je mogao da uradi ukoliko pacijent zahteva i dodatno plati i da li bi te usluge bile obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem ili ne.

Sada već bivšeg lekara Kliničkog centra Vojvodine, koji je po ugovoru radio i kao konsultant u privatnoj bolnici „Sveti Luka“ u Petrovaradinu, optužnica tereti za 16 primanja mita. Kojadinović je uhapšen krajem novembra 2012. u ordinaciji, gde je prethodno od rođaka pacijenta uzeo koverat u kojem se nalazilo 320 evra.

Ponovljeni glavni pretres je zakazan za 19. mart u Višem sudu u Novom Sadu. Naloženo je da se u ponovljenom postupku izvedu relevantni dokazi i odredi medicinsko veštačenje, i utvrde sve sporne okolnosti.

(Novosti)