Bota Sot: Kosovo napustilo 10 odsto stanovništva

  • Post category:UDARNE VESTI

Masovni egzodus je stvorio nesigurnost na Kosovu koje je napustilo deset osto stanovništva, prenosi dnevnik „Bota Sot“ u tekstu pod naslovom „Katastrofalni egzodus, gubitak u ljudstvu, ekonomiji i snazi bezbednosti“.

Kosovski Albanci u Subotici

Politički analitičar Bahri Cani je, povodom masovnog egzodusa Albanaca rekao da su oni razočarani, a potrošili su mnogo novca, pa nemaju više ni šta da gube, a takvih ljudi se treba paziti“.

Bahri Cani

Egzodus kao fenomen na Kosovu oslabljuje svaku sferu života i predstavlja potencijalnu opasnost za potpuno gubljenje poverenja u veštine za stvaranje države, ali gubljenje poverenja i u političke subjekte.

Takođe ovaj masovni beg uticaće negativno i na aspekt bezbednosti s obzirom na to da se sada već zna da je deset odsto od ukpunog stanovništva, napustilo Kosovo, prenosi dnevnik „Bota Sot“.
Poznavalac evropskih integracija Emrus Ujkani je rekao da masovni odlazak kosovskih stanovnika u zemlj EU predstavlja najteži oblik teškog stanja kroz koje prolazi jedan deo kosovskog društva.

Situaciju još težom čini, smatra Ujkani, podatak da bi jedan deo tih ljudi koji su migrirali prihvatio svaku vrstu žrtvovanja samo da se više nikako ne vrate na Kosovu.

Politički analitičar Blerim Burjani kaže da je stanje veoma zabrinjavajuće i u bezbednosnom aspektu, jer je veliki broj ljudi napustilo Kosovo. Po njemu na bezbednost jedne zemlje utiču mnogi faktori, ali masovni egzodus ukazuje na jasne indikacije nesigurnosti za život građana na Kosovu kao rezultat dugogodisnjeg vladanja jedne partije.
Analitičar Arber Gaši samtra da je egzodus u psihološkom smislu postao neotuđivi deo nacionale kulture i dodao da se razlozi za ovakav egzodus sada znaju, ali ih institucije Kosova ne tretiraju na adekvatan način.  (BLIC)